Werkzaamheden aan riool in Van Gogh Allee, Piet Mondriaan Allee en Willem de Kooning Allee

21 september '20

Naar verwachting start begin volgend jaar de bouw van de woningen in de fases Kooningshof en Essenlaen. Dit zijn twee verschillende locaties in de wijk. Tussen de van Gogh Allee en Jan van Herwijnenlaan komen 16 woningen en bij de Piet Mondriaan Allee worden 21 woningen gebouwd. Ter voorbereiding op de bouw worden werkzaamheden uitgevoerd om het bouwrijp te maken. Onderdeel hiervan is het aanbrengen van huisaansluitingen op het riool in de rijbaan.

Van Gogh Allee

Op 23 september wordt er als eerst gestart met werkzaamheden aan de Van Gogh Allee. Na het verwijderen van het asfalt, wordt er bemaling aangebracht. Deze blijft de gehele periode functioneren. De graafwerkzaamheden worden tussen 7:00 en 16:00 uur uitgevoerd. Er zal 15 oktober geasfalteerd worden, waarna de weg wordt vrijgegeven. De weg is 3,5 week dicht voor auto’s en fietsers. Voetgangers en fietsers te voet kunnen gebruik blijven maken van het trottoir. Om de wijk bereikbaar te houden wordt er een bypass voor het autoverkeer gemaakt. Voor de fietsers wordt een omleiding aangegeven via de Tooroplaan. Voor de bewoners aan de Van Gogh Allee leggen we een parkeerterrein aan langs de bypass. Zie onderstaande afbeelding.

Kaartje omleiding

Piet Mondriaan Allee en Willem de Kooning Allee

Voor de bouw van de 21 woningen wordt het hoofdriool in de Willem de Kooning Allee uitgebreid en huisaansluitingen gemaakt in de Piet Mondriaan Allee.

Willem de Kooning Allee

Voor de aansluiting op het hoofdriool zullen fietsers in de week van 28 september tussen de Tijsjesdijk en Piet Mondriaan Allee wat hinder ondervinden. Het doorgaand verkeer blijft mogelijk. Er zal tijdens de werkzaamheden een klein stukje gelopen moeten worden over een bypass.

Piet Mondriaan Allee

Voor de woningen aan de Piet Mondriaan Allee wordt er 5 oktober gestart met een aantal huisaansluiting op het hoofdriool. Hiervoor zal bemaling worden aangebracht. Tijdens deze week is er geen doorgaand verkeer voor auto’s mogelijk. De graafwerkzaamheden worden tussen 7:00 en 16:00 uur uitgevoerd. Om het parkeerterrein bereikbaar te houden worden de werkzaamheden in twee fases uitgevoerd. De omleiding via de Carel Willinklaan wordt met borden aangegeven. Zie figuur 2. Voetgangers en fietsers te voet kunnen gebruik blijven maken van het trottoir.

Werkzaamheden

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Waterpas Civiel Adviesbureau BV, die namens GEM Essendael, de uitvoering begeleidt. je kunt jouw vragen stellen aan de directievoerder, de heer John-Patrick de Bondt, via e-mail: [email protected]. Hij reageert binnen 1 werkdag.

  Lees het laatste nieuws
  Bekijk het beschikbare aanbod