Omleidingsroute Kooningshof

20 juli '21

In de eerste week van augustus (week 31) vinden er rioleringswerkzaamheden plaats in de Willem de Kooning Allee nabij de Tijsjesdijk. Door deze werkzaamheden is het niet mogelijk om vanaf de Willem de Kooning Allee de Tijsjesdijk (en vice versa) te bereiken. Daarom is er een tijdelijke omleidingsroute gemaakt. 

De werkzaamheden duren ongeveer 1 week en zijn nodig ter voorbereiding van het woonrijpmaken van de Kooningshof. Het verkeer zal ter plaatse worden omgeleid via de Tijsjesdijk.

detour

Hoe verder?

Zoals het er nu voor staat wordt er in week 42 gestart met het aanbrengen van de bestrating in het nieuwbouwplan en aansluitend wordt de verbindingsweg tussen de Willen de Kooning Allee en de Tijsjesdijk voorzien van nieuwe bestrating.

  Naar alle wijken
  Bekijk het woningaanbod