Nieuwe werkzaamheden in Essendael

7 juli '17

Medio week 28 (in de week van 10 t/m 14 juli) starten er nieuwe werkzaamheden in Essendael. In het wijkje Essenpark gaan werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken plaats
vinden. Dit gaat in hoofdlijnen om het afvoeren van grond uit het depot, aanleggen van riolering en bouwwegen en graven van watergangen.

Bouwverkeer

Om de overlast voor de omgeving te beperken zal ter hoogte van de T-splitsing Van Gogh Allee –
Breitnerlaan een bouwinrit worden gerealiseerd. Op deze manier wordt het bouwverkeer in de wijk beperkt. Hou bij het passeren van de bouwinrit  er rekening mee dat er vrachtauto’s in en uit zullen rijden. Ook is het trottoir aan de zijde van de inrit niet toegankelijk. Het park Essenpark zal met bouwhekken worden afgezet en is daarmee dan gescheiden van de bouwlocatie.

  Lees meer over Essenpark
  Bekijk het actuele aanbod