Mogelijk extra sociale huurwoningen Essendael

14 juni '16

Onlangs hebben we een aantal vragen gehad over het voornemen van de gemeente om meer sociale huurwoningen te realiseren in Albrandswaard. Een van de aangewezen mogelijke locaties is Essendael. Wij geven je graag opheldering over de situatie.

De gemeente heeft van het  rijk de opdracht c.q. verzoek  gekregen om in de komende 5 jaar 200 extra sociale huurwoningen te realiseren. De gemeente is op dit moment aan het onderzoeken welke locaties in de gemeente Albrandswaard deze extra reguliere sociale huurwoningen kunnen krijgen en hoeveel woningen per locatie haalbaar is. Wat betreft Essendael wordt onderzocht of op de hoek van de Van Gogh Allee en Willem de Kooning Allee mogelijkheden zijn voor extra sociale huurwoningen. Dit is de enige locatie in Essendael waar naar de mogelijkheden wordt gekeken, deze plek sluit namelijk het beste aan op de huidige stedenbouwkundige structuur van de wijk.  Fase 3 en de in voorbereiding zijnde fase 4 liggen aan de andere kant van Essendael en zullen weinig merken van deze mogelijke extra sociale huurwoningen in de wijk.

Onderzoek naar mogelijkheden
Voor alsnog gaat het om een onderzoek dat erop gericht is dat de gemeente van de gemeenteraad een budget mee krijgt om de mogelijkheden nader te onderzoeken. Vooraf heeft de gemeenten aan de direct omwonenden van alle mogelijke locaties in Albrandswaard een informatieavond gehouden. Op 14 juni vindt er een informerende raadsvergadering plaats en op 20 juni een besluitvormende vergadering. Vervolgens zal de gemeente ook met BPD en GEM Essendael in overleg gaan over de mogelijke invulling van sociale huur in Essendael, want ook voor BPD en GEM Essendael geldt dat de mogelijke invulling zorgvuldig en passend moet zijn.

Bekijk in onderstaande afbeelding de locatie voor de mogelijke extra sociale huurwoningen.

Essendael
Vragen over Essendael? Neem contact op
Ook wonen in Essendael? Bekijk het huidige aanbod