Bestemmingsplanaanpassing verschillende locaties Essendael

14 oktober '19

De Gemeente Albrandswaard en BPD Ontwikkeling werken samen aan de afbouw van de wijk Essendael. Binnen de wijk zijn er nog drie locaties waar invulling aan gegeven moet worden. In september was er een informatieavond voor de bewoners van Essendael. Hier werden de plannen voor deze drie locaties gepresenteerd. We geven je graag een korte toelichting.

Plankaart

Locatie 1. Gebied aan de Van Gogh Allee

Op de locatie aan de Van Gogh Allee is een stuk grond aangekocht. Op deze locatie zijn 2 onder 1 kap en vrijstaande woningen gepland. Deze woningen krijgen een stijlvolle architectuur die goed aansluit bij de omliggende bebouwing. Hiermee wordt de entree van de wijk afgerond. 

Locatie 2. Gebied langs de Essendijk

Op deze locatie waren in eerdere plannen appartementen en een verpleegtehuis gepland. Dit is gewijzigd. Op deze locatie zijn eengezinswoningen ingetekend. Een deel van deze woningen krijgt een exclusief karakter met uitzicht over de Essendijk. Parkeren doen de bewoners onder hun woning. De parkeerplaatsen aan de Willem de Kooning Allee zijn bestemd voor bezoekers en overige wijkbewoners. Op de kop, met uitzicht over het water en de dijk, komt een kleinschalig appartementencomplex.

Locatie 3. Het gebied nabij de Tijsjesdijk

Deze locatie nabij de Tijsjesdijk wordt afgemaakt met eengezinswoningen die aansluiten op de huidige bebouwing in De Landerijen. In het uiterste puntje komen een aantal levensloopbestendige woningen, waarbij een slaapkamer en badkamer op de begane grond standaard zijn.

Wijziging bestemmingsplan

Om deze plannen werkelijkheid te laten worden moet het huidige bestemmingsplan gewijzigd worden. Het gewijzigde bestemmingsplan wordt waarschijnlijk begin 2020 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

  Bekijk het aanbod
  Lees het laatste nieuws