Aanpassing tijdelijke parkeervakken Willem de Kooning Allee

26 oktober '21

Donderdag 28 oktober 2021 begint aannemer Boskalis in opdracht van GEM Essendael met het bouwrijp maken van de volgende fase van Essendael.

Nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd

Het bouwrijp maken bestaat uit het uitvoeren van grondwerk, het aanbrengen van nieuwe beschoeiing en het maken van rioolaansluitingen op het hoofdriool. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren worden de tijdelijke parkeervakken aan de Willem de Kooning Allee verwijderd. Om toch parkeergelegenheid te hebben tijdens deze werkzaamheden, en daarop volgende bouwactiviteiten, worden er verderop nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd. Deze parkeerplaatsen blijven in stand tijdens de bouw van de nieuwe woningen.

Heb je als buurtbewoner van Essendael vragen? Neem dan contact op met de toezichthouder van Civieltechnisch Adviesbureau Waterpas via [email protected]

Aanpassing tijdelijke parkeervakken Willem de Kooning Allee
  Naar de homepage
  Bekijk het nieuwsoverzicht